אישור .2 < פרטי בקשה .1
.לאחר שהוקצה חדר לסטודנט ניתן להגיש בקשה לשינוי למעון אחר מזה שהוקצה
הנהלת המעונות תעשה מאמץ להיענות לבקשות אולם אינה מתחייבת לאשר כל בקשה
לשינוי מעון מכל סיבה שהיא.

בקשה לשינוי מעון

   :דייר
:סוג דיור
:מעון שהוקצה
  :מעון מבוקש   *
 
:הערה

ניתן לקבל החזר מלא של המקדמה למעט דמי רישום בסך 100 ש"ח עד לתאריך
לתשומת ליבך! לאחר לחיצה על הכפתור המשך לא ניתן לבטל את הבקשה
המשך

View Links הודעה

התנתקת מהאתר עקב זמן ארוך ללא פעילות. הקש על אישור לחזרה למסך הכניסה.