1. תשלום חובות > 2. תשלום > 3. אישור
   הנהלת המעונות מאפשרת לשלם את חובותיך דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי.
   * פירוט החובות הנוכחי נכון לתאריך 10/12/2019
סה''כ חוב נוכחי לתשלום: ש"ח
באפשרותך לסמן חיובים עתידיים לתשלום (חיובים עתידיים מופיעים בכחול):
פירוט החובות הדפס רשימת חובות


סה"כ כולל חיובים עתידיים: 0 ש"ח
    מספר שורות חיוב: 0
לתשלום: ש"ח
חיוב ריבית והצמדה בהתאם למדד תאריך החישוב *
המשך המשך
View Links הודעה

התנתקת מהאתר עקב זמן ארוך ללא פעילות. הקש על אישור לחזרה למסך הכניסה.