על המעונות

.מעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית הם הבית שלך באוניברסיטה
,משרד הנהלת המעונות עומד לרשותכם לכל מידע נוסף
.9190501 בבנין פרנק סינטרה בהר הצופים, מיקוד
.מענה טלפוני יינתן בימים א' - ה' בין השעות  8:30 – 14:30
טל': 02-5881539 (מזכירות ודיור משפחות/זוגות), 02-5882358, 02-5883391, 02-5881530
פקס: 02-5882992
לפרטים נוספים ולתיאום סיורים (בתיאום של יום מראש לפחות) ניתן לפנות לצוות השיווק
בימים א'-ה' 13:30-18:00,08:00-13:00 טל': 02-6503761/8
hujidorms@savion.huji.ac.il :לרשותכם גם כתובת הדוא''ל הכללית של המעונות