צור קשר
:רכזי המעונות
ilanitt@savion.huji.ac.il ,כפר הסטודנטים, אילנית טובי-אלימי, 02-5880022
ימים א' – ה', 08:00 – 15:00
sivanya@savion.huji.ac.il ,ברונפמן (אידלסון), סיוון יצקן, 02-5818115
ימים א' – ה', 08:30 – 14:00
limordo@savion.huji.ac.il ,מאירסדורף (רזניק) , לימור דויב, 02-5882675
ימים א' – ה', 08:30 – 14:00
navat@savion.huji.ac.il ,צוויג וליברמן , נאווה טסמה, 02-6584695
ימים א' – ה', 08:30 – 14:00
yizikc@savion.huji.ac.il ,עין כרם וקרית יובל , איציק כהן, 02-5494899
davidbi@savion.huji.ac.il ,רחובות , דוד ביטון, 08-9743177
לדף הקודם
View Links הודעה

התנתקת מהאתר עקב זמן ארוך ללא פעילות. הקש על אישור לחזרה למסך הכניסה.