צור קשר
:צוות השיווק
לפרטים נוספים ולתיאום סיורים ניתן לפנות לצוות השיווק*, 02-6503768 / 02-6503761
לפניה לנציג המעונות (יש לציין שם + ת"ז) hujidorms@savion.huji.ac.il
shiranbat@savion.huji.ac.il ,רכזת השיווק, שירן בצון
ימים א' – ה', 08:00 – 13:00, 13:30 – 18:00
קביעת סיור צריכה להיעשות בתיאום מראש של יום עבודה לפחות*
:משרדי הנהלת המעונות
ימים א' – ה', 08:30 – 14:00
adriank@savion.huji.ac.il ,מנהל המעונות, אדריאן קרמר
shulamitb@savion.huji.ac.il ,מזכירות ודיור משפחות/זוגות, שולמית בן נעים
02-5881539
malih@savion.huji.ac.il ,הנהלת חשבונות, מלי חפצדי, 02-5883391
adimizrahi1@savion.huji.ac.il ,הנהלת המעונות, עדי מזרחי, 02-5882358
michalra@savion.huji.ac.il ,אורחים מחו"ל, מיכל רחמים, 02-5883054
פקס 02-5882992
רכזי המעונות השונים - לחץ למעבר
View Links הודעה

התנתקת מהאתר עקב זמן ארוך ללא פעילות. הקש על אישור לחזרה למסך הכניסה.